Zvodidlá

Tradepetrol a.s. je distribútorom zvodidlového systému Kremsbarrier 1, ktorý vyrába spločnosť Elektrovod Žilina a.s. na základe licenčnej zmluvy s výrobcom Voestalpine Finaltechnik Krems GmbH Austria. Tento systém je certifikovaný podľa STN EN 1317-2 ( číslo certifikátu SK05-ZVS-164 ) a je schválený MDPT SR pre používanie na pozemných komunikáciach SR.

Tradepetrol a.s. zabezpečuje pre výrobcu kompletnú obchodnú a marketingovú činnosť. Montáž zvodidlového systému realizujú pracovníci vyškolení výrobcom v Rakúsku a používajú špeciálne vybavenie. Tradepetrol a.s. spolupracuje v oblasti dodávok a montáže zvodidlového systému Kremsbarrier 1 s realizátormi diaľničných a cestných stavieb.

Ponúkame dodávku a montáž  záchytných zvodidlových systémov pre :

Okraje cesty:

Kremsbarrier 1 RN2 V ……….. N2-A-W5 – úroveň zachytenia N2

Stĺpiky V140 L=1,7m . Vzdialenosť stĺpikov 3,8m. Výška hornej hrany zvodnice 750mm

Dĺžka zvodnica 3,8m

Kremsbarrier 1 RN2 C ……….. N2.A-W5 – úroveň zachytenia N2

Stĺpiky C100x60x25  L=1,5m . Vzdialenosť stĺpikov 3,0m, dĺžka zvodnica 6,0m horná hrana zvodnica 750mm .

Kremsbarrier 1 RH1 B ……….. H1-A-W5 – úroveň zachytenia H1

Stĺpiky C100   L=2,0m, vzdialenosť stĺpikov 1,9m, horná hrana zvodnice 750mm

Kremsbarrier 1 RH1 V ……….. H1-B-W4 – úroveň zachytenia H1

Stĺpiky V140 L=2,00m, vzdialenosť stĺpikov 1,9m, horná hrana zvodnice 870mm

Kremsbarrier 1 RH2     ……….  H2-B-W5 – úroveň zachytenia H2

Stĺpiky v 140 L=2,00m, vzdialenosť stĺpikov  1,9m, horná hrana zvodnice 870mm

Kremsbarrier 1 RH3     ……….  H3-B-W5 – úroveň zachytenia H3

Stĺpiky IPE 160  L=2,00m a V140 L=2,50m, vzdialenosť stĺpikov L 1,9m. Systém má dve zvodnice .

Horná zvodnica vo výške 1400mm a spodná zvodnica vo výške 870mm

 

Stredový pás:

Kremsbarrier 1 MH1 ……….   H1-A-W5 – úroveň zachytenia H1

Obojstranné zvodidlo do stredového deliaceho pásu. Stĺpiky U100 L=2,00m  vzdialenosť stĺpikov 1,266m.  horná hrana zvodidla vo výške 750mm .

Kremsbarrier 1 MH2 ……….   H2-B-W4 – úroveň zachytenia H2

Obojstranné zvodidlo do stredového deliaceho pásu .Stĺpiky C125  dĺžka stĺpika 1,7m,vzdialenosť stĺpikov 1,9m.Horná hrana zvodnice vo výške 870mm.

Kremsbarrier 1 MH3 ………… H3-B-W7 – úroveň zachytenia H3

Obojstranné zvodidlo do stredového deliaceho pásu. Stĺpiky C160 L=2,5m vzdialenosť stĺpikov 1,267m.

Systém má  4 zvodice pre každú stranu dve . Výška hornej hrany zvodnice je 1250mm a spodnej 820mm.

 

Mosty :

Kresmabrrier 1 RH2   ……..    H2-B-W3     – úroveň zachytenia H2

Mostné jednoduché zvodidlo,používa sa tam, kde je za zvodidlom chodník a za chodníkom zábradlie

Je použiteľný pre výšku obrubníka od 0 do 150mm.Kotvený je dvoma kotvami,vŕtaním do rímsy .

Rozostup stĺpikov je 1,266m, výška hornej hrany zvodnice je 870mm

 

Kremsbarrier 1 RH2 K ……    H2-B-W4 – úroveň zachytenia H2

Jedná sa o zábradľové mostné zvodidlo dodávané s výplňou (zvislá, sito alebo vodorovná na základe požiadavky zákazníka). Rozostup stĺpikov je 1,9m. Kotvenie dvoma kotvami vŕtaním do rímsy . Hĺbka vŕtania je 170mm. Systém je použiteľný pre výšku obrubníka od 100 do 200mm

Vo výške 1105mm sa nachádza tiahlo. Zábradelné výplne sa montujú medzi jednotlivé stĺpiky. Výška hornej hrany zvodnice je 870mm.

Kremsbarrier 1 RH3  ………    H3-B-W5  – úroveň zachytenia H3

Mostné zvodidlo. Stĺpiky IPE 160 so základovou platńou . Kotví sa vŕtaním do rímsy . Hĺbka vŕtania je 170mm. Používajú sa tri kotvy M24x220 osadené do chemickej malty. Rozostup stĺpikov je 1,266m.

Všetky mostné systémy sú opatrené povrchovou úpravou ( po pozinkovaní ) v zmysle TP05/2004 MDPT SR vo farebnej úprave podľa želania zákazníka .

Ku všetkým mostným systémom ponúkame riešenie dilatácií s pohybom +-100 alebo +-200mm. Dilatačné prvky môžu byť len pozinkované, alebo opatrené elektricky izolovaným povlakom.