Ostatné stavebné materiály

Medzi ďalšie produkty, ktoré spoločnosť Tradepetrol a.s dodáva pre oblasť stavebníctva patrí najmä kryštalická hydroizolácia XYPEX, ktorá zabezpečuje nepriepustnosť a ochranu betónových konštrukcií.

Taktiež spoločnosť ponúka oceľové výrobky (zábradlia, betonárska oceľ, profily atď), bitúmeny a portály pre dopravné značenia. Máme tiež možnosť  dodávok veľkokapacitných oceľových nádrží, zásobníkov, cisterien a síl.