Kontakt

Tradepetrol a.s.
Hraničná 18
821 05 Bratislava

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č.1817/B

IČO:               35 750 740
IČ DPH:         SK 2020254368

e-mail:           tradepetrol@tradepetrol.sk

Tel:                +421 2 52967074, +421 2 52632161
Fax:              +421 2 52632162